Η εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ είναι από τις σημαντικότερες εταιρίες στο κλάδο τηε εξόρυξης, επεξεργασίας και διανομής υλικών λατομείου. Διευρύνοντας συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της, έχει αποκτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Επιπλέον έχει κατορθώσει να αποκτήσει μια από τις ηγετικές θέσεις στην ελληνική αγορά των υλικών εξορύξεων και ιδιαίτερα στην κατηγορία των πετρωμάτων, κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς.

Η προσήλωση στην γνώση, στην συνεχή βελτίωση, στην προώθηση της ποιότητας, στον υψηλό επαγγελματισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό, εμπνέει εμπιστοσύνη και εξασφαλίζει την αφοσίωση των πελατών, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τη συνεχή άνοδο και εξέλιξη.

Επιπλέον, η εταιρία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης σε νέες αγορές έχει αρχίσει νέες εξαγωγικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας και συνάπτοντας συνεργασίες με αντιπροσώπους και διανομείς.