Κόκκινη Πέτρα

10-30εκ(10-30cm)
30-50εκ(30-50cm)
50εκ++(50cm++)